web analytics

TÁC PHẨM

TÁC PHẨM

MÙA XUÂN PHỐ CŨ – UYÊN THÚY LÂM

Số Lần Xem: 14 Mai xuân sang người về qua phố cũ Bến đò ngang trăng nước vẫn xuôi dòng. Gió tàn đông sắt se hàng liễu rũ Có còn ai cố quận đứng chờ mong? Trời tháng giêng hắt […]

Đọc Thêm