web analytics

XUÂN NẦY

Xuân nầy phố lạnh nắng bờ ao Say giấc chiêm bao vạt áo nào? Nẻo liễu mơ màng nghe tiếng suối Đường tơ lai láng gọi trăng sao Anh đi góc biển anh còn gởi Em ở chân mây em […]

Đọc Thêm

Cô Bạc

Cô Bạc là người giúp việc cho gia đình tôi. Cái tên bạc chả có gì gắn liền với tiền bạc. Có lẽ bạc như vôi thì đúng hơn. Từ lúc có trí khôn tôi đã thấy cô không được […]

Đọc Thêm

MƯA Tháng Chạp

Những ngày nắng tàn mang mưa tháng chạp đến phủ kín chân ai lỡ hẹn trở về…Bầu trời lúc nào cũng tối sùm sụp. Những đám mây đen bỗng nhiên từ đâu ào ào kéo đến, gió cao nguyên rít […]

Đọc Thêm

Nhất Chi Mai

Cáo tật thị chúng 告 疾 示眾 春去百花落 春到百花開 事逐眼前過 老從頭上來 莫謂春殘花落盡 庭前昨夜一枝梅 _____________ Dịch âm: Cáo tật thị chúng Xuân khứ bách hoa lạc Xuân đáo bách hoa khai Sự trục nhãn tiền quá Lão tòng đầu thượng lai […]

Đọc Thêm

TẾT XỨ NGƯỜI

Tacoma, cũng có Tết như Nha Trang quê mình! Vào những đêm trừ tịch, tôi cố lắng nghe tiếng pháo giao thừa, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ có tiếng bà hàng xóm, gọi chồng đi làm ca ba, […]

Đọc Thêm